PRODUCTS

2015 board serie – Metropolitan Skateboards – MODULOR SERIE

METROPOLITAN_SKATEBOARDS_2015_series_MODULOR

2014 board serie – Metropolitan Skateboards

06_METROPOLITAN_SKATEBOARDS_2014_serie

2013 board serie – Metropolitan Skateboards

metropolitan-boardserie-2013

2012 board serie – Metropolitan Skateboards

metropolitan-boardserie-2012

2009 board serie – Metropolitan Skateboards

metropolitan board serie 2009

2008 board serie – Metropolitan Skateboards

metropolitan-boardserie-2008

2007 board serie – Metropolitan Skateboards

metropolitan-boardserie-2007

2006 board serie – Metropolitan Skateboards

metropolitan-boardserie-2006